Jak być dobrym menagerem

Coaching

Dobry szef to ktoś, kto nie tylko wymaga i stoi ponad swoimi pracownikami, ale przed wszystkim ktoś, kto powinien być wzorem do naśladowania. Ktoś, kto nieustannie się rozwija i dąży do poszerzania własnej wiedzy w wielu dziedzinach a także doskonalenia swoich umiejętności przywódczych i interpersonalnych.

Dobry manager to przeszkolony manager

Dla wszystkich właśnie tych szefów, którzy poszukują ustawicznie sposobów na rozwój osobisty jak i na rozwijanie swoich zdolności zarządczych, prowadzone są liczne szkolenia dla managerów. Dla każdego lidera, zadanie jest podwójne. Ponieważ zobowiązany jest dbać o interesy firmy. On sam ma swoich zwierzchników, którym podlega i którym składa raporty o wynikach finansowych firmy oraz wszelkich poczynaniach swojego zespołu. Z drugiej jednak strony, dobry manager to także osoba, która powinna stać murem za swoja załogą. Osoba, która powinna wspierać swój zespół i pozytywnie dopingować do osiągania zamierzonych efektów działalności.

Jak osiągać dobre efekty w zarządzaniu?

Jego rola jest więc niezwykle trudna a czasem i skomplikowana bo musi działać, mówiąc potocznie, tak aby wilk był syty a owca cała. Musi więc poznać takie narzędzia do zarzadzania kadrą, aby móc wywiązywać się z zadań jakie przed nim stoją. Z całym przekonaniem już dziś wiadomo, że terrorem i mobbingiem niczego dobrego w zarządzaniu się nie osiągnie. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikowania się z ludźmi, sprawią, że drastyczne metody będą ostatnią rzeczą, na którą zarządca by wpadł. To co motywuje ludzi do dobrej pracy, to nie zawsze są tylko pieniądze. Czasami dobrze zbudowane zdanie pochwały, ludzkie podejście do podwładnych i ich problemów, są w stanie wskórać o niebo więcej niż cały wachlarz gróźb i widmo kar.

Widomym jednak jest, że nie każdy pracownik to człowiek układny, który będzie dążył do dobrych stosunków i spokojnych, pełnych szacunku układów wewnątrz firmy. Bo zdarzają się i tacy, którzy jawnie podburzają, jątrzą i wprowadzają zamęt. Dobrze przeszkolony przywódca i z takimi jednostkami sobie jednak poradzi, sedno sprawy polega na tym aby znać struktury firmy i pracowników na tyle dobrze, aby potrafić odróżnić jednych od drugich.

You may also like...