Obrońca

Prawo do obrony ma każdy. Zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania karnego, oskarżonemu zawsze przysługuje pomoc adwokata, który będzie obrońcą w procesie karnym.

Ustanowienie właściwego obrońcy jest możliwe już na etapie postępowania przygotowawczego, czyli przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu. W ten sposób obrońca zostaje ustanowiony dla osoby podejrzanej, jeszcze nie oskarżonej. Zgodnie z przepisami kpk, w procesie karnym oskarżony może mieć nawet trzech obrońców.

Kim jest obrońca?

Głównym zadaniem adwokata jako obrońcy jest zawsze pomoc oskarżonemu. Będzie on działał w taki sposób, aby uniewinnić swojego klienta lub uzyskać dla niego jak najniższy wymiar kary.

Dlatego bardzo ważne jest to, aby wybrać prawnika, który ma niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prawa karnego. W związku z tym, takim obrońcą może stać się wyłącznie adwokat albo radca prawny. 

Kim jest obrońca z urzędu?

W wielu sytuacjach pomoc zostaje zapewniona dzięki obrońcy ustanowionemu z urzędu. Jest to możliwe, jeśli oskarżony nie wskazał swojego adwokata lub nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z powołaniem własnego obrońcy.

Obrońca z urzędu może pomóc tylko w pojedynczej czynności albo zostać ustanowiony do całego postępowania. Wówczas sąd zwraca się do Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej, aby spośród adwokatów i radców prawnych w danej miejscowości wyłonić obrońcę w danej sprawie.

Jakie są uprawnienia obrońcy w procesie karnym?

Obrońca ma uprawnienia do tego, aby brać czynny udział w całym postępowaniu karnym, a więc  nie tylko w trakcie rozprawy sądowej, ale również w przesłuchaniu świadków. Tym sposobem może on zastąpić swojego klienta w wielu różnych sytuacjach. Jednak nie jest to możliwe, gdy sąd wymaga osobistego udziału oskarżonego np. w celu złożenia wyjaśnień. Sam oskarżony może decydować również o ograniczeniach uprawnień swojego obrońcy i upoważnić go do działania w ramach postępowania np. tylko w I Instancji.

Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego?

Decydując się na wsparcie doświadczonego adwokata, oskarżony otrzymuje niezbędną pomoc nawet w bardzo trudnej sytuacji. Dla każdego oskarżonego powinna to być sprawa priorytetowa, ponieważ tylko wtedy może on:

  • oszczędzić czas i uniknąć stresu,
  • poprawnie przygotować i złożyć wnioski o umorzenie postępowania lub uniewinnienie,
  • odwołać się od decyzji organów ścigania,
  • wynegocjować lepsze warunki przy dobrowolnym poddaniu się karze,
  • właściwie zdefiniować wymagane dowody w sprawie,
  • uniknąć podjęcia złych decyzji, które mogą skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami.

Z kancelarię adwokacką najlepiej jest skontaktować się od razu po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie jako osoba podejrzana. Adwokat powinien jak najszybciej zapoznać się z zarzutami i uczestniczyć w toczącym się postępowaniu od samego początku. W ten sposób będzie mógł zniwelować lub uniknąć popełnienia błędów przez oskarżonego oraz opracuje najlepszą taktykę, która będzie efektywną obroną w procesie karnym.

 

 

 

Materiał Partnera: Kancelaria Prawna Rybnik